Finare arbeten

I bland gör vi möbler och hantverk med mycket hög kvalité. De här arbetena är specialbeställda och tar ofta lång tid att tillverka. Det är en hantverksmässig utmaning att lära sig nya tekniker och flytta fram gränsen för vad man klarar av.

Gesällprov

Det här är Mikael Klarströms gesällprov som resulterat i Gesällbrev i Träbildhuggeri och Möbelsnickeri.

Gesällprov är en form av examensarbeten på utförd utbildning i skola eller som lärling på ett företag.

Regler för gesäll och mästarbrev Möbelsnickeri.

Regler för gesäll och mästarbrev Träbildhuggeri.

 

Gesällprov Möbelsnickeri

Här är Mikael Klarströms gesällprov i möbelsnickeri. Skåpet är egenhändigt ritat i en blandstil där Rokokostilen är den förhärskande. Det är ett komplicerat arbete, med de svängda formerna där även fanerarbetet har utförts så att skivan har fått profiler i de rundade hörnen, bildhuggeriarbetena är omfattande, bland annat så tog varje figurin tre dagar att snida. Intarsia provet är en del för sig i form av en tavla där tunna faner pysslats ihop till ett mönster i 1700-talsstil. Gesällbrevet låg senare till grund för Mästarbrevet.

Ett skåp av den kvalitén skulle kosta ca 150 000 kr att tillverka.

gesällprov möbelsnickeri

Skåp

möbelskulptur

Detalj skåp

intarsia

Intarsiaprov

Gesällritning skåp

Den här ritningen skickades in till granskningsnämden

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Gesällritning skåp

Översiktsritning och arbetsritningar.

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Gesällprov Träbildhuggeri

Det här är Mikael Klarströms gesällprov i träbildhuggeri. Spegeln är egenhändigt ritad i Gustaviansk stil, och har ett facettslipat glas i ramen. Spegeln är ytbehandlad med schellack och olja. Den lilla slingan är ett standardprov som alla bildhuggare måste göra efter ett 1700-tals original, provet är tidsbestämt och provet bedöms efter likheten med originalet, och renheten i snitten. Det har kommit nya regler sedan Mikael utförde gesällprov, tidigare så utförde man två gesällprov en exakt kopia och ett eget arbete med ritning, idag så gör man endast ett arbete en kopia enligt förlaga som ritas av för hand , däremot så krävs det idag ett enkelt teoretiskt skriftligt prov: Gesäll & Mästarbrevsbestämmelser, Sveriges Hantverksråd

Måste inte en bildhuggare ha designat allt själv?

En bildhuggare ska kunna utföra ritningar, tolka ritningar och kopiera tredimensionella former, men behöver inte alltid vara en konstnär eller en skulptör. Förr i tiden så var det vanligt att en arkitekt/konstnär på uppdrag ritade möbler eller inredningar, och efter godkännande av beställaren så lämnades projektet över till en möbelverkstad, som i sin tur anlitade träbildhuggare och träsvarvare, möbelsnickaren gjorde grundstommarna och råämnen som bildhuggare och svarvare bearbetade. Det viktiga var att ritningen, eller den tredimensionella förlagan som arkitekten/konstnären gjort (ofta i gips) följdes in i minsta detalj av träbildhuggaren.

En träbildhuggare är även ofta en självständig konstnär eller skulptör som skapar egna alster i klassisk eller modern stil för försäljning till kunder eller butiker, detta har blivit allt vanligare på senare tid.

Själva så gör vi ofta omtolkningar av klassiska möbler med vår egen ”handstil”, ibland efter kundens önskemål och instruktioner där vi gör ritningar som förslag, ibland så får vi friheten att skapa helt fritt i nya former. Vi har även skurit ornament åt en handfull möbelsnickare, tillverkare av timmerstugor och dörrtillverkare, men det var främst på 90-talet. Se Mikael rita en enklare gustaviansk spegel, film.

standardprov bildhuggeri

Standardprov

Ritning

gesällprov bildhuggeri

Spegel


Godkänd Mästare i Träbildhuggeri

Mikaels Mästarbrev i Träbildhuggeri tillstyrktes den 10 januari 2018 och delades ut den 9 maj 2018. Det finns i dag endast en handfull mästare i bildhuggeri i Sverige, det är ett yrke som nästan har försvunnit under det senaste halvseklet, från att ha varit ett av de vanligaste yrkena inom möbelbranschen, varje möbelfabrik hade förr i tiden en eller flera ornamentsbildhuggare plus alla möbelsnickare som kunde snida enklare ornament, enbart i Arvika så fanns det förr en handfull yrkesbildhuggare och tiotals med duktiga träsnidare. Eftersom möjligheten till anställning inom yrket nu för tiden i princip är obefintlig ute på möbelfabrikerna mm, så väljer de flesta skickliga träsnidarna i dag att hoppa över den långa vägen till gesäll och mästarbrev för att i stället bli deltidsslöjdare mm.

Mästarbrevet tillstyrktes den 10 Januari 2018 och mästarnumret är: 22095

Mästarutbildningen 150 tim + yrkesfördjupning ca 150 tim = 300 timmars (oavlönat) arbete/utbildning. Tyvärr så har det inneburit att vissa kunder fått vänta lite på sina beställningar.

2018-01-10

En liknande spegel skulle kosta ca 50 000 kr om timlönen är 350 kr

Placeholder image
Placeholder image

Placeholder image
Placeholder image

Yrkesfördjupning mästarutbildningen Träbildhuggeri.

Spegeln är när det gäller understycket ritad efter en spegel som jag studerade på Tullgarn i somras, men överstycket har jag komponerat själv efter att ha studerat och tagit intryck av en mängd antika rokokospeglar. Jag var tvungen att rita så att överstycket skulle matcha understycket, ungefär som att ersätta en saknad del av ett antikt ornament där man helt saknar en bild eller ritning av den saknade delen.

Placeholder image
Placeholder image
Gyllenläder 104, har ritats av Mikael Klarström, även mönstret på skinnet. Stolen är inspirerad av stolar från det tidiga 1700-talet, men har anpassats i måtten, till dagens standard. Ryggen är ganska rak, så stolen kanske inte lämpar sig som matsalsmöbel, utan är mer tänkt som ett dekorativt inslag i ett rum. Gyllenlädret tillverkades av en norsk konstnärinna, som troligen är pensionerad sedan länge, så vi vet inte om det går att få tag på liknande skinn i dagsläget. Vi har även gjort en karmstolsvariant av stolen, som finns på Rømskogs kommun i Norge tillsammans med en praktspegel, men vi saknar tyvärr bilder
Barockkarmstolen har hämtats från en bok, efter kundens önskemål, då stolen inte gick att köpa någon annan stans. Bakom stolen ligger ett enormt bildhuggeriarbete som präglade det tidiga 1700-talet, då Sverige var en stormakt i Europa. Trots sitt ålderdomliga formspråk, så är stolen ganska bekväm att sitta och läsa en bok i. Stolen är ingen exakt kopia, eftersom vi inte har gjort några mätningar på originalet, utan den är ritad för hand av Morgan Klarström, efter bilder.
gyllenläder barockstol

Gyllenläder 104

Pris gyllenläder: dyrt offert.

Pris: 6.950:-

Kostnad för tyg + stoppning tillkommer

barockkarmstol

Barockkarmstol

Pris: 15.700:-

Kostnad för tyg + stoppning tillkommer

Krönornament

Krönornament till fönster. Ornamentet är två meter långt och skall sitta ovanför fyra fönster i ett stort rum.

Ritning

krönornament

Skrivbord i John-Bauer stil.

En kund ville ha ett skrivbord med John Bauer reliefer i fyllningarna. Kunden valde ut motiven och beslagen, från Prinsfors metallfabrik.

skrivbord jugend

Gunnebo slottsmodell

Den här möbeln tillverkades åt en kund som ville ha en liknande stol som finns på Gunnebo slott, fast med vissa ändringar på ornamentik (bandfläta), ryggens form och svarvning, men med samma 1700-tals känsla, med extra hög kvalitet. Möbeln består av 12 stolar, 2 rektangulära slagbord och 2 halvmånebord som kan kombineras på olika sätt i matsalen. Detta är den mest avancerade gustavianska stolen som vi har tillverkat.

Ritning bord


Den här stolsmodellen uppstod när en kund ville ha en liknande stol som finns på Gunnebo slott. Det finns dock en hel del förändringar, tex så är det bandflätor på sargerna, ornamentet på ryggbrickan har förändrats, svarvningen på frambenen är annorlunda, och bågformen på bakbenen har rätats upp en aning, dessutom så finns det ett benkryss på vår modell och en löstagbar stolsdyna i stället för en fast stoppning. Ändå så har stolen ett utseende som starkt påminner om originalstolen. Detta är den mest avancerade gustavianska stol som vi gjort, den är tillverkad i 14 exemplar 12 till kunden och 2 provstolar.

gunnebo stol

Gunnebostol av slottsmodell

pris: 5.600:-

Stolen på bilden är linoljemålad (+250 kr) med tyg ifrån Gunnebo slott, stoppad med äkta sadelhjord (offert tapetserare). Totalt ca 7.000-7.500 kr

Spegel "Fryksdalen"

På ”Villa Familjens Mässa” i Sunne mars 2012, ritade jag ett par speglar för att locka kunder. Spegeln till höger kallar jag Fryksdalen, eftersom jag ritade den där. I mars 2015 tillverkade jag en spegel som ett företag beställde. På fotot är spegeln obehandlad och skall troligen förgyllas av kunden.

Pris: 12.000:- (obehandlad utan glas)

Pris: 13.500:- (lackad+ standardglas)


spegelöverstycke
understycke spegelritning
gustaviansk spegel
skåplucka

Skåplucka i Norsk allmogestil.

vapensköld

Vapensköld Pliktverket.

Ritning

Pris: 12.500:-

förgylld stol

Torgan

 

barstol rockkonst

Barstol i drakstil.


Gustavianskt skrivbord Glava

Gustavianskt skrivbord av hög kvalité, med rikt skuren förgylld dekor på mahognybetsad björk. Benen är extra grova, för att ge ett stabilare intryck och djupare profiler på de handsvarvade detaljerna.

Ritning sarg

Ritning ben

gustavianskt skrivbord

Gustavianskt skrivbord Glava

Pris: 24.200:-

Spisinramning.

Vi gjorde en spisinramning, med två spegelvända skulpterade figuriner på var sida av en kamin. Arbetet var omfattande, skulpturerna är snidade i lind och är betsade och slipade, för att få kontrastverkan i skuggorna, bakgrunden gjordes mörkare så att konturerna skulle framträda.

spisinramning

Spisinramning.

 


Vapensköld

Mikael ritade och snidade en vapensköld på uppdrag av en konservator (Borg?) för ett antal år sedan, men tyvärr så finns inget fotografi, troligen så finns det några oframkallade negativ. Konservatorn målade och förgyllde snideriet.

Thumbnail Image 1

Vapensköld

 

Fornnordisk draksäng

Fornnordisk draksäng. Sängen gjordes åt konstnären Thore Andersson, efter hans ritningar, en mäktig säng med robusta proportioner.

fornnordisk säng

Fornnordisk draksäng

Vikingaskåpet oden.

Det var populärt med vikingamöbler under en period på 90-talet, och då gjorde vi ett skåp till en utställning, med riklig och avancerad ornamentik med ursprunget från nordiska stavkyrkor.

vikingamöbler

Vikingaskåpet oden.

Kyrk snickerier

Vi har tillverkat möbler åt kyrkorna i Stavnäs, Högerud och Grava, samt möbler till ett gårdskapell. Skåpet till Stavnäs och bord mm till Högerud, samt stolarna till Grava finns det inga bilder på, vi borde ha fotograferat, men de går att se på plats.


Kyrk-snickerier till Grava församling.

Under hösten tillverkade vi fyra pelarbord och ett altarbord till kyrkan i Grava, dit vi tidigare gjort ett antal stolar.

mingelbord

Mingelbord

altarbord

Altarbord

Ritning


Gårdskapell.

Möblerna tillverkades efter kundens egna ritningar och önskemål till ett gårdskapell.

knäfall

Knäfall

munkstol

Munkstol

altare

Altare


Skogsrå

År 1998 så deltog Mikael Klarström vid byggnationen av det nya museet i Karlstad, bland annat så gjorde han ett skogsrå efter ritningar och instruktioner, en skulptur i Lind som fälldes in i en furustam och som sedan fick peruk och målades av någon annan på museet. Nu är det oklart om skogsråt finns kvar, då utställningarna på Värmlands muséum gjorts om sedan dess. Här kan man se steg för steg hur skulpturen har huggits, snidats och slipats med sandpapper.

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Kontaktinformation.

Taserudsmöbler

Va: Högvalta

67192 Arvika

Telefon:  070–3341093

Epost: post@taserudsmobler.se

 

Betalningsinformation.

När ni frågar om priset på en möbel så skickar vi en offert, och om ni vill beställa så skickar vi en orderbekräftelse. Möbeln betalas vid leverans, handpenning förekommer när priset är högt, eller när materialet är extra dyrt. Möblerna betalas oftast via bank (faktura) vid leverans. Mindre summor kan betalas kontant eller med Swish: 070-6823206. Alla priserna på hemsidan är inklusive moms. Ytbehandling (standard) ingår, men kostnad för stoppning och tyg tillkommer. Fraktkostnad + emballage tillkommer, om man inte hämtar möblerna hos oss.

Klassiskt Möbelhantverk

Placeholder image

 

Mikael Klarström

Medlem i Mästarregistret. Möbelsnickarmästare No: 016/03-20248

Träbildhuggarmästare No: 22095

 

Katalog PDF

Placeholder image