Placeholder imagePlaceholder image

Finare arbeten

Finare arbeten

Klassiskt möbelhantverk

Finsnickeri och bildhuggeri

I bland gör vi möbler och hantverk med mycket hög kvalité. De här arbetena är specialbeställda och tar ofta lång tid att tillverka. Det är en hantverksmässig utmaning att lära sig nya tekniker och flytta fram gränsen för vad man klarar av.

 
ritning spegel
 
 

Gesällprov

Det här är Mikael Klarströms gesällprov som resulterat i Gesällbrev i Träbildhuggeri och Möbelsnickeri.

Gesällprov är en form av examensarbeten på utförd utbildning i skola eller som lärling på ett företag.

Regler för gesäll och mästarbrev Möbelsnickeri. 

Regler för gesäll och mästarbrev Träbildhuggeri.  

Gesällprov Möbelsnickeri

Här är Mikael Klarströms gesällprov i möbelsnickeri. Skåpet är egenhändigt ritat i en blandstil där Rokokostilen är den förhärskande. Det är ett komplicerat arbete, med de svängda formerna där även fanerarbetet har utförts så att skivan har fått profiler i de rundade hörnen, bildhuggeriarbetena är omfattande, bland annat så tog varje figurin tre dagar att snida. Intarsia provet är en del för sig i form av en tavla där tunna faner pysslats ihop till ett mönster i 1700-talsstil. Gesällbrevet låg senare till grund för Mästarbrevet.

Ett skåp av den kvalitén skulle kosta ca 150 000 kr att tillverka.

 
gesällprov möbelsnickeri
Skåp
 
möbelskulptur
Detalj skåp
 
intarsia
Intarsiaprov
 

Gesällritning skåp

Den här ritningen skickades in till granskningsnämden

 
Gesällritning 
Gesällritning 
Gesällritning 
Gesällritning 

Gesällritning skåp

Översiktsritning och arbetsritningar.

 
Gesällritning 
Gesällritning 
Gesällritning 
Gesällritning 

Gesällprov Träbildhuggeri

Det här är Mikael Klarströms gesällprov i träbildhuggeri. Spegeln är egenhändigt ritad i Gustaviansk stil, och har ett facettslipat glas i ramen. Spegeln är ytbehandlad med schellack och olja. Den lilla slingan är ett standardprov som alla bildhuggare måste göra efter ett 1700-tals original, provet är tidsbestämt och provet bedöms efter likheten med originalet, och renheten i snitten. Det har kommit nya regler sedan Mikael utförde gesällprov, tidigare så utförde man två gesällprov en exakt kopia och ett eget arbete med ritning, idag så gör man endast ett arbete en kopia enligt förlaga som ritas av för hand , däremot så krävs det idag ett enkelt teoretiskt skriftligt prov: Gesäll & Mästarbrevsbestämmelser, Sveriges Hantverksråd

Måste inte en bildhuggare ha designat allt själv?

En bildhuggare ska kunna utföra ritningar, tolka ritningar och kopiera tredimensionella former, men behöver inte alltid vara en konstnär eller en skulptör. Förr i tiden så var det vanligt att en arkitekt/konstnär på uppdrag ritade möbler eller inredningar, och efter godkännande av beställaren så lämnades projektet över till en möbelverkstad, som i sin tur anlitade träbildhuggare och träsvarvare, möbelsnickaren gjorde grundstommarna och råämnen som bildhuggare och svarvare bearbetade. Det viktiga var att ritningen, eller den tredimensionella förlagan som arkitekten/konstnären gjort (ofta i gips) följdes in i minsta detalj av träbildhuggaren.

En träbildhuggare är även ofta en självständig konstnär eller skulptör som skapar egna alster i klassisk eller modern stil för försäljning till kunder eller butiker, detta har blivit allt vanligare på senare tid.

Själva så gör vi ofta omtolkningar av klassiska möbler med vår egen ”handstil”, ibland efter kundens önskemål och instruktioner där vi gör ritningar som förslag, ibland så får vi friheten att skapa helt fritt i nya former. Vi har även skurit ornament åt en handfull möbelsnickare, tillverkare av timmerstugor och dörrtillverkare, men det var främst på 90-talet. Se Mikael rita en enklare gustaviansk spegel, film.


standardprov bildhuggeri
Standardprov

Ritning 

 
gesällprov bildhuggeri
Spegel
 
mästarritning
Ritning överstycke
 
ritning gesällprov
Ritning understycke
 

Godkänd Mästare i Träbildhuggeri

Godkänd Mästare i Träbildhuggeri

Mikaels Mästarbrev i Träbildhuggeri tillstyrktes den 10 januari 2018 och delades ut den 9 maj 2018. Det finns i dag endast en handfull mästare i bildhuggeri i Sverige, det är ett yrke som nästan har försvunnit under det senaste halvseklet, från att ha varit ett av de vanligaste yrkena inom möbelbranschen, varje möbelfabrik hade förr i tiden en eller flera ornamentsbildhuggare plus alla möbelsnickare som kunde snida enklare ornament, enbart i Arvika så fanns det förr en handfull yrkesbildhuggare och tiotals med duktiga träsnidare. Eftersom möjligheten till anställning inom yrket nu för tiden i princip är obefintlig ute på möbelfabrikerna mm, så väljer de flesta skickliga träsnidarna i dag att hoppa över den långa vägen till gesäll och mästarbrev för att i stället bli deltidsslöjdare mm.

Mästarbrevet tillstyrktes den 10 Januari 2018 och mästarnumret är: 22095

Mästarutbildningen 150 tim + yrkesfördjupning ca 150 tim = 300 timmars (oavlönat) arbete/utbildning. Tyvärr så har det inneburit att vissa kunder fått vänta lite på sina beställningar.

2018-01-10

En liknande spegel skulle kosta ca 50 000 kr om timlönen är 350 kr

 
mästarprov
 
bildhuggare
 

mästarbrev 
 
mästarprov 

Yrkesfördjupning mästarutbildningen Träbildhuggeri.

Spegeln är när det gäller understycket ritad efter en spegel som jag studerade på Tullgarn i somras, men överstycket har jag komponerat själv efter att ha studerat och tagit intryck av en mängd antika rokokospeglar. Jag var tvungen att rita så att överstycket skulle matcha understycket, ungefär som att ersätta en saknad del av ett antikt ornament där man helt saknar en bild eller ritning av den saknade delen.

 
ornament 
bildhuggare 

Läs mer. 
Gyllenläder 104, har ritats av Mikael Klarström, även mönstret på skinnet. Stolen är inspirerad av stolar från det tidiga 1700-talet, men har anpassats i måtten, till dagens standard. Ryggen är ganska rak, så stolen kanske inte lämpar sig som matsalsmöbel, utan är mer tänkt som ett dekorativt inslag i ett rum. Gyllenlädret tillverkades av en norsk konstnärinna, som troligen är pensionerad sedan länge, så vi vet inte om det går att få tag på liknande skinn i dagsläget. Vi har även gjort en karmstolsvariant av stolen, som finns på Rømskogs kommun i Norge tillsammans med en praktspegel, men vi saknar tyvärr bilder
Barockkarmstolen har hämtats från en bok, efter kundens önskemål, då stolen inte gick att köpa någon annan stans. Bakom stolen ligger ett enormt bildhuggeriarbete som präglade det tidiga 1700-talet, då Sverige var en stormakt i Europa. Trots sitt ålderdomliga formspråk, så är stolen ganska bekväm att sitta och läsa en bok i. Stolen är ingen exakt kopia, eftersom vi inte har gjort några mätningar på originalet, utan den är ritad för hand av Morgan Klarström, efter bilder.

Gyllenläder 104

Gyllenläder 104, har ritats av Mikael Klarström, även mönstret på skinnet. Stolen är inspirerad av stolar från det tidiga 1700-talet, men har anpassats i måtten, till dagens standard. Ryggen är ganska rak, så stolen kanske inte lämpar sig som matsalsmöbel, utan är mer tänkt som ett dekorativt inslag i ett rum. Gyllenlädret tillverkades av en norsk konstnärinna, som troligen är pensionerad sedan länge, så vi vet inte om det går att få tag på liknande skinn i dagsläget. Vi har även gjort en karmstolsvariant av stolen (ritning), som finns på Rømskogs kommun i Norge tillsammans med en praktspegel, men vi saknar tyvärr bilder.

Ritning överstycke

Ritning gyllenläder

Ritning frambock

 
gyllenläder barockstol
Gyllenläder 104

Pris gyllenläder: dyrt offert.

Pris: 8.650:-

Kostnad för tyg + stoppning tillkommer

 

 

Barockkarmstol

Barockkarmstolen har hämtats från en bok, efter kundens önskemål, då stolen inte gick att köpa någon annan stans. Bakom stolen ligger ett enormt bildhuggeriarbete som präglade det tidiga 1700-talet, då Sverige var en stormakt i Europa. Trots sitt ålderdomliga formspråk, så är stolen ganska bekväm att sitta och läsa en bok i. Stolen är ingen exakt kopia, eftersom vi inte har gjort några mätningar på originalet, utan den är ritad för hand av Morgan Klarström, efter bilder.

 
barockkarmstol
Barockkarmstol

Pris: 19.300:-

Kostnad för tyg + stoppning tillkommer

 

Krönornament

Krönornament till fönster. Ornamentet är två meter långt och skall sitta ovanför fyra fönster i ett stort rum.

Ritning  

 
krönornament 

Gustaviansk Sängbyrå

Vi tillverkade två sängbyråar, i massiv valnöt och vavonnarot. Vavonnarot är mycket svårt att få tag på, men vi hade ett par spillbitar kvar. De levererades i början av februari 2023.

Placeholder image

Rosettblad, en ny Gustaviansk dubbelbyrå.

Den här veckan levererade vi en dubbelbyrå i gustaviansk stil, med en hel del ornament. 

Påsk 2023

Ritning

Ritning ornament

Card image cap
Detaljbild
 
Card image cap
Rosettblad, dubbelbyrå

Pris: 27.500:-  

 

Skrivbord i John-Bauer stil.

En kund ville ha ett skrivbord med John Bauer reliefer i fyllningarna. Kunden valde ut motiven och beslagen, från Prinsfors metallfabrik.

 
john bauer
 
relief trä
 
skrivbord jugend
 

Gunnebo slottsmodell

Den här möbeln tillverkades åt en kund som ville ha en liknande stol som finns på Gunnebo slott, fast med vissa ändringar på ornamentik (bandfläta), ryggens form och svarvning, men med samma 1700-tals känsla, med extra hög kvalitet. Möbeln består av 12 stolar, 2 rektangulära slagbord och 2 halvmånebord som kan kombineras på olika sätt i matsalen. Detta är den mest avancerade gustavianska stolen som vi har tillverkat.

Ritning bord 

 
matsalsmöbel
 
slottsmöbel
 

Den här stolsmodellen uppstod när en kund ville ha en liknande stol som finns på Gunnebo slott. Det finns dock en hel del förändringar, tex så är det bandflätor på sargerna, ornamentet på ryggbrickan har förändrats, svarvningen på frambenen är annorlunda, och bågformen på bakbenen har rätats upp en aning, dessutom så finns det ett benkryss på vår modell och en löstagbar stolsdyna i stället för en fast stoppning. Ändå så har stolen ett utseende som starkt påminner om originalstolen. Detta är den mest avancerade gustavianska stol som vi gjort, den är tillverkad i 14 exemplar 12 till kunden och 2 provstolar.

 
ritning stol
Ritning

Ritningen utfördes av Mikael Klarström som förslag till kund.

 
gunnebo stol
Gunnebostol av slottsmodell

pris: 6.950:-

Stolen på bilden är linoljemålad (+250 kr) med tyg ifrån Gunnebo slott, stoppad med äkta sadelhjord (begär offert tapetserare).

 

Spegel "Fryksdalen"

På ”Villa Familjens Mässa” i Sunne mars 2012, ritade jag ett par speglar för att locka kunder. Spegeln till höger kallar jag Fryksdalen, eftersom jag ritade den där. I mars 2015 tillverkade jag en spegel som ett företag beställde. På fotot är spegeln obehandlad och skall troligen förgyllas av kunden.

Pris: 15.500:- (obehandlad utan glas)

Pris: 17.000:- (lackad+ standardglas)

 
spegelöverstyckeunderstycke spegelritning
 
gustaviansk spegel
 

Ornament

Ornamentet är inspirerat av ett antikt ornament

Snidat i päronträ, som är hårt men ger fina detaljer 

 
Card image cap
 
Card image cap
 

Kopia av antikt ornament.

Mikael gjorde en exakt kopia av ett ornament, men kompletterade med en tunga som saknades på den antika förlagan. Man kan lära sig mycket av att rekonstruera och studera antika ornament.

 
drakornament
 
kopia ornament
 
bildhuggare
 

Skåplucka i Norsk allmogestil.

Skåpluckan är handsnidad och målad med äkta konstnärsfärger, olja. En lucka tar ungefär 30 timmar att utföra om man är snabb. Vi gjorde ett kök med 14 luckor vid ett tillfälle.

 
skåplucka
Skåplucka i Norsk allmogestil.
 

Vapensköld Pliktverket.

Vapenskölden var en beställning från Pliktverket i Karlstad, och är utförd i äkta amerikansk valnöt. Vi har även gjort ytterligare en vapensköld, ett adelsvapen, men eftersom vi inte gjorde ytbehandlingen, så har vi ingen bild.

 
vapensköld
Vapensköld Pliktverket.

Ritning 

 

Torgan

Torgan är produkten av ett sammarbete mellan konstnären Thore Andersson och snickaren Morgan Klarström, där Thore ritade och Morgan utförde jobbet. Stolen är främst tänkt som ett dekorativt inslag i ett rum, men vi har även tillverkat stolar utan förgyllning, lämpade som sittmöbel, stolen är dock lite obekväm med traditionellt låg sitthöjd och spikrak rygg.

 
förgylld stol
Torgan
 

Barstol i drakstil.

Stolen beställdes i tre exemplar av en death metal sångare, med lite udda smak, men det blev ett intressant projekt, med mycket bildhuggeriarbeten.

 
barstol rockkonst
Barstol i drakstil.
 

Tidvattenseld

Tidvattenseld är ett lite udda namn, nästan en koan, på en lite speciell spegel som Mikael tillverkade till en utställning i början på 90-talet, när han fortfarande hade en ungdomlig fantasi.

 
spegel new age
Tidvattenseld
 

Royal Alien

Royal Alien är ett ”medicinskåp”, som Mikael tillverkade i liten upplaga på 90-talet, ett dekorativt fantasifoster, med belysning.

Ritning  

 
medicinskåp fantasy
Royal Alien
 

Gustavianskt skrivbord Glava

Gustavianskt skrivbord av hög kvalité, med rikt skuren förgylld dekor på mahognybetsad björk. Benen är extra grova, för att ge ett stabilare intryck och djupare profiler på de handsvarvade detaljerna.

Ritning sarg 

Ritning ben  

 
Card image cap
Gustavianskt skrivbord Glava

Pris: 26.600:-

 

Spisinramning.

Vi gjorde en spisinramning, med två spegelvända skulpterade figuriner på var sida av en kamin. Arbetet var omfattande, skulpturerna är snidade i lind och är betsade och slipade, för att få kontrastverkan i skuggorna, bakgrunden gjordes mörkare så att konturerna skulle framträda.

 
Card image cap
Spisinramning.
 

Pallar Mats Theselius

Kunden har fått specialtillstånd av Mats Theselius att tillverka en stor och två mindre pallar som Mats har designat. Vi får inte behålla vare sig arbetsritningar eller mallar, så vi kommer inte att tillverka fler än tre. Benen fick dubbla tappsystem för att konstruktionen skall hålla, det blir en bryt och häv-punkt på den nedre skarven som blir extrem. Pallarna ytbehandlades med schellack och olja, stoppningen utfördes av Linnehaget.

Fredag den 7 maj 2021.

 
Card image cap
 
Card image cap
 

 
 

Vapensköld

Mikael ritade och snidade en vapensköld på uppdrag av en konservator (Borg?) för ett antal år sedan, men tyvärr så finns inget fotografi, troligen så finns det några oframkallade negativ. Konservatorn målade och förgyllde snideriet.

 
vapensköld ritning
Vapensköld
 

Fornnordisk draksäng

Fornnordisk draksäng. Sängen gjordes åt konstnären Thore Andersson, efter hans ritningar, en mäktig säng med robusta proportioner.

 
fornnordisk säng
Fornnordisk draksäng
 

Vikingaskåpet oden.

Det var populärt med vikingamöbler under en period på 90-talet, och då gjorde vi ett skåp till en utställning, med riklig och avancerad ornamentik med ursprunget från nordiska stavkyrkor.

 
vikingamöbler
Vikingaskåpet oden.
 

Kyrk snickerier

Vi har tillverkat möbler åt kyrkorna i Stavnäs, Högerud och Grava, samt möbler till ett gårdskapell. Skåpet till Stavnäs och bord mm till Högerud, samt stolarna till Grava finns det inga bilder på, vi borde ha fotograferat, men de går att se på plats.


Kyrk-snickerier till Grava församling.

Under hösten tillverkade vi fyra pelarbord och ett altarbord till kyrkan i Grava, dit vi tidigare gjort ett antal stolar.

 
mingelbord
Mingelbord
 
altarbord
Altarbord

Ritning 

 

Möbler till Grebo kyrka.

Vi fick bilder från Grebo kyrka dit vi levererade möbler under veckan, det blev en trevlig "fikahörna" i kyrkan. Det är kul att få vara med och behålla den klassiska stilen i våra gamla kulturbyggnader. Våra möbler är tillverkade så att de skall hålla att renovera och underhålla i 100 år.

Fredag den 18 september 2020.

 
kyrksnickare
 
kyrka möbler
 

Skåp till Marielund

Idag blev skåpet i ek klart för att levereras nästa vecka. Det är ett skåp till Stiftsgården Marielund och skall användas för kläder, böcker och monstrans, mm, så det är låsbart, fyra nycklar till samma lås. 

 Ritning

13 december 2023

 
Marielund skåp
 
marielund skåp
 

Gårdskapell.

Möblerna tillverkades efter kundens egna ritningar och önskemål till ett gårdskapell.

knäfall
Knäfall
 
munkstol
Munkstol
 
altare
Altare
 

Skogsrå

År 1998 så deltog Mikael Klarström vid byggnationen av det nya museet i Karlstad, bland annat så gjorde han ett skogsrå efter ritningar och instruktioner, en skulptur i Lind som fälldes in i en furustam och som sedan fick peruk och målades av någon annan på museet. Nu är det oklart om skogsråt finns kvar, då utställningarna på Värmlands muséum gjorts om sedan dess. Här kan man se steg för steg hur skulpturen har huggits, snidats och slipats med sandpapper.

träskulptur
 
Card image cap
 
träskulptur
 
skogsrå värmlands museum
 

Klassiskt Möbelhantverk


Placeholder image

Mikael Klarström Medlem i Mästarregistret.

 Möbelsnickarmästare No: 016/03-20248

 Träbildhuggarmästare No: 22095

Betalnings-information.


När ni frågar om priset på en möbel så skickar vi en offert, och om ni vill beställa så skickar vi en orderbekräftelse. Möbeln betalas vid leverans, handpenning förekommer när priset är högt, eller när materialet är extra dyrt. Möblerna betalas oftast via bank (faktura) vid leverans. Mindre summor kan betalas kontant eller med Swish: 070-6823206. Alla priserna på hemsidan är inklusive moms. Ytbehandling (standard) ingår, men kostnad för stoppning och tyg tillkommer. Fraktkostnad + emballage tillkommer, om man inte hämtar möblerna hos oss.

Kontakt-information.


Taserudsmöbler 
Va: Högvalta 67192 Arvika 
Telefon: 070–3341093 
Epost: post@taserudsmobler.se

Möbelkatalog 2024 utskrift